Europafietsers

Europafietsers is een niet-commerciële organisatie van vrijwilligers die vakantiefietsen door Europa wil bevorderen. Zo zijn zij bijvoorbeeld de makers van de route naar Santiago en de Middellandse Zee. Voor slechts € 15,- per jaar kunt u donateur worden.

Het doel van de Stichting Europafietsers is fietsers te laten beleven hoe inspirerend het is om andere landschappen, mensen en culturen van heel dichtbij te leren kennen. Europafietsers wil dit bereiken door:

  • Het ontwikkelen en onderhouden van fietsroutes
  • Het uitgeven van fietsroutegidsen
  • Het onderhouden van een informatieve website over fietsroutes in Europa
  • Het deelnemen aan beurzen en het geven van persoonlijke informatie
  • Het geven van presentaties over fietsreizen en het gebruik van de GPS
  • Het samenstellen en beschikbaar stellen van GPS-tracks en Open Source fietskaarten voor GPS ontvangers
  • Het aanreiken van aanvullende hulpmiddelen om fietsers op hun route te ondersteunen

Europafietsers - uitbouw van informatie en service voortgezet

In 2010 is de naam FIS veranderd in “Europafietsers”, een naam die beter aansluit bij het werkgebied en de activiteiten. Europafietsers was inmiddels ook een vaste deelnemer geworden van op vakantiefietsers gerichte beurzen in Nederland en België, zoals de Fiets- en Wandelbeurs. Daarnaast werd samenwerking met "de Wereldfietser" gezocht. De website van Europafietsers werd verder uitgebouwd en rijk gevuld met informatie die fietsers helpt bij de keuze van hun routes. De ruggengraat van het werk van Europafietsers wordt gevormd door vrijwilligers (ca. 150) en donateurs (ruim 2.000). Actieve vrijwilligers helpen routes ontwikkelen en onderhouden, geven voorlichting op beurzen en presenteren hun ervaringen aan anderen. Donateurs dragen bij in de kosten van beurzen en bijeenkomsten, voorlichtingsmateriaal, routebrochures, rechten voor het gebruik van kaartmateriaal in de routegidsen en het onderhoud van de routes. Voor wie geïnteresseerd is in bij te dragen aan het werk van Europafietsers kan meer informatie vinden op "Doe Mee".

 

Organisatie

Naast de actieve vrijwilligers bestaat binnen de Stichting het “schrijversoverleg”, waarin de routesamenstellers hun plannen voor nieuwe en bestaande routes afstemmen en het webteam dat de website van Europafietsers beheert. Verder worden sinds 2015 regiobijeenkomsten georganiseerd, met presentaties over routes en uitwisseling van ervaringen. Voorafgaand aan het beursseizoen wordt een vrijwilligers instructie dag georganiseerd, waarop recente informatie over het route netwerk wordt besproken. De communicatie binnen de stichting wordt verzorgd door nieuwsbrieven en een halfjaarlijks periodiek “Fietsplan”.

 

Voordelen in onze webshop voor Europafietsers

Naast dat u Europafietsers ondersteunt kan het u ook veel voordeel opleveren in onze Webshop, namelijk: 10% korting* op bijna alles, echt waar! (m.u.v. Nederlandstalige boeken i.v.m. wet op vaste boekenprijs). U kunt het donateurschap in onze webshop aanschaffen; de korting wordt dan gelijk verrekend.


* Let op: Deze korting geldt niet voor aanbiedingen en cursussen.